• pl

ZIMOWE POMIARY DENDROLOGICZNE NASZEGO LASU

26 i 27 stycznia 2019 r. mgr inż. Sławomir Piętka z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykonał kolejną serię pomiarów dendrologicznych, mających na celu dokładne zinwentaryzowanie i opisanie całego drzewostanu Stacji. Wkrótce pod jego kierownictwem pojawią się tu również studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM zbierający materiały do swoich prac inżynierskich poświęconych ekologii wawrzynka wilczełyko – gatunku chronionego, którego stanowiska zostały stwierdzone na naszym terenie.