• pl

WIZYTACJA RDOŚ OLSZTYN

11 lutego 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach gościliśmy Maję Jakubiuk i Jarosława Chmielewski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Celem ich wizyty było zapoznanie się z terenem leśnym Stacji a także z jej zapleczem laboratoryjnym i bazą edukacyjną z perspektywy projektu utworzenia na terenie Stacji ogrodu botanicznego pod nazwą “Arboretum w Mikołajkach”. Oględziny i płynące z nich wnioski wypadły nader pozytywnie.