• polski
  • angielski

ZAJĘCIA EDUKACYJNE w ramach projektu ICEE:

 

Integralną częścią projektu ICEE jest cykl zajęć edukacyjnych, dotyczących bioróżnorodności przyrody Puszczy Piskiej i Jezior Mazurskich skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego regionu. Zajęcia, składające się z prelekcji oraz warsztatów terenowo-laboratoryjnych będą odbywały się wiosną (maj-czerwiec) oraz jesienią (wrzesień-październik) w latach 2022-2023 i obejmą następujące tematy:

  1. Ekologia jezior mazurskich
  2. Plankton jezior mazurskich
  3. Bezkręgowce wodne jezior i rzek mazurskich
  4. Owady leśne i łąkowe Puszczy Piskiej
  5. Mazurskie ekosystemy leśne i łąkowe
  6. Ptaki i ssaki Puszczy Piskiej

RELACJE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

 

Maj 2022:
W maju odbyły się dwie edycje zajęć edukacyjnych w ramach projektu ICEE. W związku ze zniesieniem obostrzeń wynikających z pandemii zajęcia przeprowadzono w formie tradycyjnej – bezpośredniej. W warsztatach pt. “Ekologia jezior mazurskich” oraz “Plankton jezior mazurskich” wzięły udział dzieci z dwóch mikołajskich szkół podstawowych. Zajęcia objęły prelekcje na temat życia w jeziorach, hydrobiologiczne zajęcia terenowe: samodzielne pomiary przejrzystości wody oraz pobieranie prób planktonowych, zajęcia mikroskopowe oraz wizytę na ścieżce edukacyjnej “Bioróżnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”. Zajęcia prowadziła prof. Jolanta Ejsmont-KarabinCzerwiec 2022:
Kolejne zajęcia edukacyjne w ramach naszego projektu “ICEE – Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej” były poświęcone bezkręgowcom wodnym, które możemy spotkać w mazurskich jeziorach i rzekach.
Zajęcia prowadziła mgr Ewa Śliwowska z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.


Czerwiec 2022:
“Owady łąkowe i leśne Puszczy Piskiej” – to temat kolejnych zajęć edukacyjnych dla dzieci, które zorganizowaliśmy w ramach projektu ICEE. Założona przed dwoma laty (również w ramach projektu) łąka kwietna była idealnym miejscem do części praktycznej warsztatów czyli do zbierania okazów owadów. Zajęcia prowadził mgr Jakub Maziarz z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.


Czerwiec 2022:
“Ptaki Puszczy Piskiej” – prelekcja, wizyta na ścieżce edukacyjnej oraz podglądanie i nauka rozpoznawania popularnych gatunków ptaków leśnych naszego regionu.
Zajęcia prowadził mgr Krzysztof Wittbrodt – dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.