• polski
  • angielski

ZAJĘCIA EDUKACYJNE w ramach projektu ICEE

 

Integralną częścią projektu ICEE jest trzyletni cykl zajęć edukacyjnych, dotyczących bioróżnorodności przyrody Puszczy Piskiej i Jezior Mazurskich skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego regionu. Zajęcia, składające się z prelekcji oraz warsztatów terenowo-laboratoryjnych będą odbywały się wiosną (kwiecień-maj-czerwiec) oraz jesienią (wrzesień-październik) w latach 2020-2023 i obejmą następujące tematy:

  1. Ekologia jezior mazurskich
  2. Plankton jezior mazurskich
  3. Bezkręgowce wodne jezior i rzek mazurskich
  4. Owady leśne i łąkowe Puszczy Piskiej
  5. Mazurskie ekosystemy leśne i łąkowe
  6. Ptaki i ssaki Puszczy Piskiej

W związku z pandemią koronawirusa zmuszeni jesteśmy zmienić harmonogram naszego projektu, szczególnie w części dotyczącej warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jeśli sytuacja na to pozwoli – cykl zajęć edukacyjnych rozpocznie się wiosną 2021 r.