• pl

REKONESANS DENDROLOGICZNY

30 lipca 2018 r. mgr inż. Sławomir Piętka – specjalista od dendrologii i dendrometrii z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykonał wstępne oględziny terenu leśnego Stacji Badawczej w Mikołajkach. Ocenił nasz las jako “las mieszany świeży” z bardzo dużym bogactwem gatunków takich jak: sosna, świerk, modrzew, jałowiec, żywotnik, buk, grab, dąb, lipa, topola, klon, wierzba, czereśnia, olsza, brzoza, orzech, robinia, wawrzynek. Wiek niektórych sosen oszacował na około 150 lat! Celem wizyty było rozeznanie możliwości prowadzenia na terenie Stacji zajęć dydaktycznych (prac inżynierskich, licencjatów) i prac badawczych z zakresu nauk leśnych przez studentów oraz naukowców z Katedry Leśnictwa UWM (TJ).