• pl

PRODUKCYJNOŚĆ LASU

11.04 2019 r. na terenie leśnym Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się ćwiczenia z produkcyjności lasu dla studentów II roku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM prowadzone przez mgr. inż. Sławomira Piętkę. Około 80 studentów trenowało wykonywanie podstawowych pomiarów dendrologicznych z użyciem tradycyjnych narzędzi “ręcznych” oraz nowoczesnego sprzętu elektroniczno-optycznego.