• polski
 • angielski

PRACOWNIE

Stacja dysponuje pomieszczeniami laboratoryjnych o łącznej powierzchni ok. 300 m² wyposażonymi w specjalistyczną aparaturę naukową oraz sprzęt terenowy. Na miejscu znajduje się również podstawowy sprzęt do transportu wodnego (łodzie wiosłowe, silniki zaburtowe):

 1. Pracownia Ekologii Molekularnej
 2. Pracownia Bioobrazowania
 3. Pracownia Środowiskowa
 4. Pracownia Mikroskopowa
 5. Pracownia Ekologiczno-Hodowlana
 6. Pracownia Biologii Eksperymentalnej (3 pomieszczenia)
 7. Pracownia Nr 51 
 8. Pracownia Nr 22
 9. Pracownia Nr 46
 10. Pracownia Nr 27 

Zasady korzystania z pracowni Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach