• pl
  • en

INTERAKTYWNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Mikołajkach (w skrócie ICEE)

 

Z początkiem 2020 roku na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach rozpoczynamy nowy projekt poświęcony popularyzacji nauki, pod nazwą “Interaktywne Centrum  Edukacji Ekologicznej w Mikołajkach”, współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z umową nr 591/2019/Ww50/EE-ee/D).

Celem projektu jest prowadzenie działań popularyzatorskich, dotyczących bioróżnorodności oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa (w szczególności młodego pokolenia). Działania te będą miały na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywna ochronę środowiska naturalnego oraz w perspektywie efektywne wykorzystanie jego zasobów na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, szczególnie na obszarach sieci Natura 2000.

W ramach tego projektu już niedługo, na urozmaiconym przyrodniczo terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach powstanie dwuśrodowiskowa (łącząca środowisko leśne z pobrzeżem jeziora Mikołajskiego) ścieżka edukacyjna pt.”Różnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”, która pozwoli na zapoznanie się z bioróżnorodnością przyrody mazurskiej na przykładzie ekosystemem typowego lasu mazurskiego stanowiącego część ogromnej Puszczy Piskiej oraz przyległym do niego ekosystem jeziornym. Na ścieżce zostaną umieszczone tablice informacyjne, opisujące ciekawe obiekty i procesy przyrodnicze zarówno leśne jak i jeziorne. Ścieżka będzie specjalnie dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących. Znajdą się na niej tablice tyflograficzne (dające możliwość “obejrzenia” dotykiem), opisy w alfabecie Braille’a oraz opracowana zostanie aplikacja na smartfony, w której po zeskanowaniu kodu umieszczonego na każdej tablicy lektor odczyta jej treść.

Drugą częścią projektu będzie trzyletni cykl wykładów, warsztatów i interaktywnych pokazów, dotyczących bioróżnorodności biologicznej Puszczy Piskiej i Jezior Mazurskich skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego regionu.