• pl

NOWY PROGRAM BADAŃ – SPOTKANIE KONCEPCYJNE

13 i 14 kwietnia 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyło się spotkanie koncepcyjne poświęcone perspektywom rozwoju nowego programu badań naukowych prowadzonych na Stacji, dotyczących zintegrowanej biologii organizmów oraz neurobiologicznych mechanizmów przekazywania emocji u zwierząt. W spotkaniu udział wzięli: prof. Agnieszka Dobrzyń – dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, prof. Marek Konarzewski z Zakładu Ekologii Zwierząt Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Ewelina Knapska – kierownik Pracowni Neurobiologii Emocji, Instytutu Nenckiego, dr hab. Ulf Bauchinger z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Tomasz Janecki – kierownik Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach.