• polski
  • angielski

naukaDziałalność naukowa Stacji Badawczej w Mikołajkach dotyczy badań z zakresu szeroko rozumianej nowoczesnej biologii doświadczalnej.  Ze względu na swoje położenie zagadnienia będące tematem badań obejmują problematykę limnologiczną. Zadania badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego zatrudnionych w Stacji dotyczą głównie ekologii zooplanktonu i mikrobiologicznego obiegu materii tzw. pętli mikrobiologicznej. Stacja udostępnia również swoje laboratoria do prowadzenia badań i realizacji projektów naukowych pracownikom i studentom wyższych uczelni. Efektem prac badawczych prowadzonych na stacji są publikacje i doktoraty. Zapraszamy do Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach badaczy z całego świata w celu realizacji zadań naukowych z zakresu nowoczesnej biologii doświadczalnej.

edukacjaStacja Badawcza w Mikołajkach umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych, prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Jej dogodne położenie – na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, otoczona lasem złożonym głównie ze starodrzewu, stanowiącym skraj Puszczy Piskiej sprawia, iż miejsce to jest szczególnie atrakcyjne dla biologów prowadzących badania i eksperymenty terenowe ekosystemów wodnych, jak również monitoring ekosystemów lądowych tego rejonu.  Stacja jest otwarta na potrzeby dydaktyczne środowiska naukowego kraju i stanowi wsparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych pracujących w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Jej eksperymentalna i socjalna baza są utrzymywane w stałej gotowości (24 h) dla osób i grup badawczych, którym tego rodzaju placówki są niezbędne dla wykonania projektów badawczych.

  • Praktyki studenckie
  • Laboratoria
  • Warsztaty

popularIstotnym uzupełnieniem podstawowych zadań badawczych realizowanych w Instytucie Nenckiego PAN jest działalność wspomagająca na polu popularyzowania nauki wśród społeczeństwa, co stanowi niezaprzeczalnie jedną z ważniejszych misji jaką mają do spełnienia naukowcy. Ta sfera aktywności Instytutu skierowana jest głównie do młodego pokolenia. Dzielenie się najnowszymi zdobyczami nauki i poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży to niezwykle ważna, a z drugiej strony dająca ogromną satysfakcję działalność naszego Instytutu. Dlatego postanowiliśmy organizować imprezy dla dzieci i młodzieży z okolic Mikołajek.

  • Wakacyjny Dzień Mózgu
  • Festiwal Nauki
  • Warsztaty Bio Cen
  • Wiosenny Piknik Ekologiczny
  • Warsztaty ekologiczne dla szkół