• pl
  • en

PRODUKCYJNOŚĆ LASU

11.04 2019 r. na terenie leśnym Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się ćwiczenia z produkcyjności lasu dla studentów II roku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM prowadzone przez mgr. inż. Sławomira Piętkę. Około 80 studentów trenowało wykonywanie podstawowych pomiarów dendrologicznych z użyciem tradycyjnych narzędzi “ręcznych” oraz nowoczesnego sprzętu elektroniczno-optycznego. Czytaj dalej

ARBORETUM W MIKOŁAJKACH

25 marca 2019 r. Instytut Nenckiego otrzymał od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję zezwalającą na utworzenie i prowadzenie ARBORETUM – leśnego Ogrodu Botanicznego na terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach. Arboretum będzie zlokalizowane na terenie lasu otaczającego budynki Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz na terenie przy linii brzegowej i w obszarze budynków badawczych i technicznych Stacji (łącznie 16 ha). Na obszarze leśnym, obejmującym łącznie 10,67 ha, zakładane będą kolekcje złożone z różnych gatunków krzewów i drzew bez udziału odmian ozdobnych. Planowane jest prowadzenie kolekcji klonów, lip, dębów, brzóz, cisów a także kolekcji roślin z północnych i wschodnich Chin, Kaukazu i Ameryki Północnej, a sąsiedztwo jeziora umożliwi stworzenie kolekcji pokazowej roślinności przybrzeżnej. W późniejszym okresie działalności Arboretum będzie również prowadzona restytucja gatunków zagrożonych. Arboretum w Mikołajkach jako druga taka jednostka w województwie warmińsko-mazurskim będzie utrzymane jako ogród botaniczny o charakterze naturalnym, który uwypukli lokalne walory przyrodnicze Puszczy Piskiej, na której terenie zlokalizowana jest Stacja. Czytaj dalej

POZDROWIENIA Z JUKATANU

27 marca 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach gościliśmy panią Barbarę Dębowską – nauczycielkę biologii i geografii w szkołach w Woźnicach i Baranowie oraz wielką zwolenniczkę dalekich podróży, która w ramach organizowanych przez nas cyklicznie spotkań podróżniczych podzieliła się ze słuchaczami wrażeniami z wyprawy do krainy Majów, na egzotyczny półwysep Jukatan. Czytaj dalej

V PIKNIK PRZYRODNICZY W STO MIKOŁAJKI

15 marca 2019 r. odbył się V Piknik Przyrodniczy w Szkołach STO w Mikołajkach, którego od kilku lat Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach jest współorganizatorem. W czasie czterech godzin odwiedziło nas kilkuset uczniów ze szkół podstawowych i średnich z naszego regionu. Czytaj dalej

PLANY EDUKACYJNE NA 2019

13 lutego 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyło się spotkanie z Dyrektorem oraz pracownikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym opracowaliśmy kalendarz wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich na rok 2019. Będą to min. Piknik Przyrodniczy w Szkole STO w Mikołajkach, otwarte warsztaty przyrodnicze “Ekologia Wiosny”, konkurs plastyczny, Dzień Bociana w Krutyni, Festiwal Nauki – Mikołajki, warsztaty ekologiczne, wystawa fotograficzna itp. Czytaj dalej

WIZYTACJA RDOŚ OLSZTYN

11 lutego 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach gościliśmy Maję Jakubiuk i Jarosława Chmielewski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Celem ich wizyty było zapoznanie się z terenem leśnym Stacji a także z jej zapleczem laboratoryjnym i bazą edukacyjną z perspektywy projektu utworzenia na terenie Stacji ogrodu botanicznego pod nazwą “Arboretum w Mikołajkach”. Oględziny i płynące z nich wnioski wypadły nader pozytywnie. Czytaj dalej

PUŁAPKI UMYSŁU

8 lutego 2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach odbyło się spotkanie z dr. Rafałem Czajkowskim – kierownikiem Pracowni Pamięci Przestrzennej Instytutu Nenckiego PAN, który niezwykle ciekawie i barwnie opowiadał o mechanizmach postrzegania przez nas otaczającego świata, o złudzeniach, szablonach, przekłamaniach czyli o pułapkach zastawianych przez nasz mózg. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Czytaj dalej

ZIMOWE POMIARY DENDROLOGICZNE NASZEGO LASU

26 i 27 stycznia 2019 r. mgr inż. Sławomir Piętka z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykonał kolejną serię pomiarów dendrologicznych, mających na celu dokładne zinwentaryzowanie i opisanie całego drzewostanu Stacji. Wkrótce pod jego kierownictwem pojawią się tu również studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM zbierający materiały do swoich prac inżynierskich poświęconych ekologii wawrzynka wilczełyko – gatunku chronionego, którego stanowiska zostały stwierdzone na naszym terenie. Czytaj dalej

PODRÓŻE PRZYRODNICZE – CHINY

16 stycznia  2019 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu “Podróże Przyrodnicze” – “Chińszczyzna po chińsku, czyli miesiąc w Yunnanie”, na którym  Anna Zaborowska i Grzegorz Górecki podzielili się wrażeniami ze swojej wyprawy do chińskiej prowincji Yunnan. Czytaj dalej

SPOTKANIE WIGILIJNE 2018

14 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne pracowników Stacji Badawczej w Mikołajkach z przedstawicielami Dyrekcji Instytutu Nenckiego: dr Anną Jachner-Miśkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, dr hab. Hanną Fabczak – Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Stacji Badawczej w Mikołajkach i mgr Markiem Mańkowskim – Kierownikiem Działu Technicznego Instytutu. Czytaj dalej