` 2014 – …. | HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI 2014 – …. – HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI
  • pl
  • en

<<   2014

01.01.2014 – po 53 latach Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach powróciła do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

14.06.2014 – spotkanie dyrekcji Instytutu Nenckiego z przedstawicielami jednostek naukowych zainteresowanych kontynuacją współpracy naukowej

01.07.2014 – zmarła dr Wanda Szczepańska. Z ogromnym żalem pożegnaliśmy osobę, która razem z mężem, Andrzejem tworzyła Stację Hydrobiologiczną w Mikołajkach

19.09.2014 – uczniowie dwóch gimnazjów z Mikołajek oraz goście indywidualni uczestniczyli w warsztatach “Tajemniczy świat wodnych stworzeń” zorganizowanych na Stacji w ramach Festiwalu Nauki

04.10.2014 – na Stacji odbyły się  warsztaty edukacyjne BIOCEN dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów

 

2015

06.06.2015 – odbyła się uroczystość nadania imienia Andrzeja i Wandy Szczepańskich głównej alei stacyjnej. Pamiątkowa tablica umieszczona pod nazwą alei głosi ”Profesor Andrzej Szczepański i dr Wanda Szczepańska – organizatorzy Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach. Oboje przybyli do Mikołajek we wrześniu 1951 i całe życie poświęcili badaniom jezior mazurskich”

21-23.07.2015 – ponad 100 osób uczestniczyło w Wakacyjnych Dniach Mózgu, zorganizowanych przez Pracownię Neuroplastyczności IBD PAN. Obejmowały one wykłady popularnonaukowe: prof. Anny Członkowskiej, prof. Ewy J. Godzińskiej, mgr Aleksandry Kołodziej, dr Moniki Liguz-Lęcznar oraz prof. Andrzeja Wróbla oraz warsztaty prowadzone przez młodych pracowników IBD PAN

01.09.2015 – na kierownika Stacji powołany został dr Tomasz Janecki – hydrobiolog, polarnik, wieloletni pracownik Zakładu Biologii Antarktyki PAN oraz Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Dotychczasowy kierownik – dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin prof. UWB pozostała na stanowisku pracownika naukowego Stacji

31-13.09.2015 – na Stacji odbyły się Warsztaty Myrmekologiczne, zorganizowane przez Pracownię Etologii IBD PAN, dzięki grantowi dla Pawła Mazurkiewicza z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach projektu Skills, współfinansowanego z funduszy europejskich.

03.10.2015 – na Stacji odbyła się druga edycja Warsztatów Edukacyjnych BIOCEN dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Wzięło w nich udział łącznie 60 osób.

07-08.12.2015 – wspólnie Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zorganizowaliśmy warsztaty dla młodzieży szkolnej na temat planktonu jeziornego (4 grupy, 110 osób).

20-21.12 2015 – w czasie spotkania wigilijnego Dyrekcji IBD z pracownikami Stacji , dyr. Adam Szewczyk  na ręce pani prof. Jolanty Ejsmont-Karabin złożył podziękowania za 18 lat pełnienia funkcji kierownika Stacji Hydrobiologicznej.

 

2016

23.01.2016 – Zimowe Warsztaty dla nauczycieli biologii ze szkół z całego regionu (Pisz, Ryn, Ruciane, Mrągowo, Mikołajki, Woźnice)

27.02.2016 – w nowej Sali Konferencyjnej odbył się przegląd filmów przyrodniczych BIO-FILM 2016, nagrodzonych na XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, Łódź 2015.

21.03.2016 – pracownicy Stacji uczestniczyli w II Pikniku Przyrodnicmy (w Szkole STO w Mikołajkach) – prelekcja o przyrodzie jezior i warsztaty mikroskopowe

30.04.2016 – w ramach spotkań z ciekawym człowiekiem wysłuchaliśmy prezentacji pt.: “Pod niebem Afryki“. Znany podróżnik i bloger Piotr Horzela opowiedział nam o swojej dwuletniej pracy w Sudanie Południowym

07.05.2016 – “Edukacyjna Majówka nad Wodą” – przyrodnicza impreza edukacyjna (prelekcje, pokazy, zajęcia nad wodą) zorganizowana wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym

28.05.2016 – Warsztaty limnologiczne – wykład i zajęcia terenowe dla młodzieży licealnej POL-NIEM (Liceum STO w Mikołajkach)

29.05.2016 – “Dzień Bociana Białego” – pracownicy Stacji wzięli aktywny udział w pikniku edukacyjnym zorganizowanym w Krutyni przez Mazurski Parki Krajobrazowy

01.06.2016 – z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy na Stacji lekcję plenerową: hydrobiologiczne zajęcia terenowe dla jednej z klas ze Szkoły Podstawowej w Mikołajkach

04.06.2016 – Sesja sprawozdawcza Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej IBD PAN, (prof. Leszek Kaczmarek)

20-21.06.2016 – Sesja sprawozdawcza doktorantów Zakładu Biologii Komórki IBD PAN (prof. Katarzyna Kwiatkowska)

21-22.07.2016 – na Stacji odbyła się kolejna edycja Wakacyjnych Dni Mózgu, dwudniowych warsztatów edukacyjnych poświęconych neurobiologii

19.08.2016 – Dzień Owadów Wodnych – impreza edukacyjna

26-28.08.2016 – na Stacji odbyły się międzynarodowe Warsztaty Etologiczne (zorganizowane przez Pracownię Etologii IBD PAN, pod kierownictwem prof. E. J. Godzińskiej) zatytułowane “Biological roots of prosociality and rescue behavior

20-21.09.2016 – odbyło się spotkanie Konsorcjum użytkowników Stacji z Dyrekcją Instytutu, w czasie którego omówiono perspektywy dalszej współpracy naukowej w oparciu Stację Hydrobiologiczną IBD PAN

22.09.2016 – na Stacji odbyło się sympozjum naukowe zorganizowane przez IBD PAN pt. “Neuronal circuits of spatial memory”

23.09.2016 – wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym zorganizowaliśmy na Stacji Festiwal Nauki 2016. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania – w zajęciach wzięło udział około 250 osób!

08.10.2016 –  odbyła się trzecia edycja Warsztatów Edukacyjnych BIOCEN dla uczniów szkół podstawowych i średnich

20-22.10.2016 – odbyły się kameralne Warsztaty Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego (pod kierownictwem prof. Daniela Wójcika)

23.11.2016 – zorganizowaliśmy kolejne spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mikołajkach – tematem zajęć była ekologia jezior

7-8 .12.2016 – odbyła się druga edycja Zimowych Warsztatów Ekologicznych dla uczniów gimnazjów, zorganizowanych wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka (4 grupy, łącznie około 100 osób)

 

2017

11.01.2017 –  odbyło się kolejne spotkanie z seniorami z Uniwersytety Trzeciego Wieku w Mikołajkach, tematem prelekcji była “Przyroda Antarktyki

11.02.2017 – jak co roku, zimą zorganizowaliśmy wspólnie z pracownikami Instytutu Nenckiego Zimowe Warsztaty dla nauczycieli biologii z naszego regionu

18.03.2017 –  tym razem wykorzystaliśmy naszą Salę Konferencyjną jako salę kinową. Zorganizowaliśmy tu przegląd wspaniałych filmów podwodnych autorstwa polskiego płetwonurka i fotografa Darka Sepioło pt. „Magia Wielkiego Błękitu”.

21.03.2017 –  w zaprzyjaźnionej ze Stacją Szkole Społecznej STO w Mikołajkach odbył się II Piknik Naukowy, pracownicy Stacji uczestniczyli w nim razem z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym z pokazami mikroskopowymi pt. „Bezkręgowce wodne

08.05.2017 – udział w Dniu Ochrony Przyrody w Szkole Podstawowej w Woźnicach (lekcja)

13.05.2017 – wspólnie z mazurskim parkiem Krajobrazowym zorganizowaliśmy u nas na Stacji (w budynku starej Akwarialni) otwarte warsztaty przyrodnicze zatytułowane „EKOLOGIA WIOSNY

15.05.2017 – Stację odwiedzili członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lasu z Olsztyna (pod kierownictwem pana Witolda Szumarskiego), dla których przygotowaliśmy prelekcje o historii Stacji oraz pokazy mikroskopowe “Zooplankton 3D

31.05-01.06.2017 –  w ośrodku Mazurski Raj w Piaskach nad jeziorem Bełdany odbyła się konferencja naukowa pt.: “40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”, poświęcona funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Na spotkaniu tym zebrano i podsumowano dotychczasowe informacje o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony tematyce kulturowej, społecznej i historycznej regionu (5 wykładów), natomiast drugi – różnorodności biologicznej Parku (16 wykładów). Pierwszego dnia odbyła się również sesja posterowa. W czasie konferencji dyskutowano również o przyszłości Parku zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, przedstawicielami Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz organizacji pozarządowych. W składzie Komitetu Naukowego Konferencji znaleźli się pracownicy Stacji Hydrobiologicznej IBD PAN w Mikołajkach: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (przewodnicząca) oraz dr Tomasz Janecki.

05.06.2017 – warsztaty dla zielonej szkoły: na Stacji gościliśmy młodzież ze Szkoły Podstawowej z miejscowości Ulan-Majorat (koło Radzynia Podlaskiego), która w ramach zielonej szkoły wzięła udział w zorganizowanych przez nas warsztatach hydrobiologicznych. Uczniowie wysłuchali prelekcji, samodzielnie pobierali próby planktonowe a następnie uczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki, używając mikroskopów z technologią 3D

06-07.06.2017 – na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach odbyło się Wyjazdowe Kolegium Dyrekcyjne Instytutu Nenckiego, w którym udział wzięli: prof. Adam Szewczyk, prof. Hanna Fabczak, dr Witold Konopka, dr Anna Jachner-Miśkiewicz i Hanna Michalska oraz pracownicy Stacji: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, dr Tomasz Janecki i Irena Sawicka.

08.06.2017 – wizyta gości z Francji: pana Bernarda Moreau i panią Anne-Marie Szlawski-Reignoux przewodniczących Stowarzyszenia Francusko-Polskiego z Indre (Association France-Pologne de l’Indre), współpracującego z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym oraz innymi instytucjami z Warmii i Mazur. Nasi goście byli niezwykle zainteresowani obecną działalnością edukacyjną i naukową Stacji oraz jej historią

12-13.06.2017 – na Stacji odbyły się Letnie Warsztaty Hydrobiologiczne dla młodzieży szkolnej, które Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach organizuje dwa razy w roku (edycja letnia i zimowa) wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka. W zajęciach uczestniczyła młodzież z Gołdapi, Giżycka, Węgorzewa i Rydzewa, łącznie około 130 osób

13-17.06.2017 – na Stacji Hydrobiologicznej odbyły się ćwiczenia terenowe dla studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych”, prowadzone przez Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii

16-18.06.2017 – w tych dniach gościliśmy na Stacji głównych wykonawców grantu NCN pt. „Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych”, który jest realizowany w oparciu o infrastrukturę Stacji Hydrobiologicznej. W spotkaniu roboczym udział wzięli: Jolanta Ejsmont-Karabin (Nencki Institute of Experimental Biology PAS), Maciej Karpowicz (University in Bialystok), Piotr Dawidowicz (Warsaw University), Piotr Ignaciuk, Andrew Dzialowsky (University of Kansas), Zoja Gorelysheva (Republican Center for Radiation Control and Environmental Monitoring of Belarus Republic), Varos Petrosyen i Irina Feniova (Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia) Mikhail Gladyshev (Institute of Biophysics, SB RAS), Ramesh Gulati (Nederlands Institute of Ecology)

20.06.2017 – na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach odbyła się sesja sprawozdawcza doktorantów Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego

26.06.2017 – na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach odbyła się sesja sprawozdawcza doktorantów Zakładu Biologii Komórki Instytutu Nenckiego