` WARSZTATY HYDROBIOLOGICZNA DLA UCZESTNIKÓW REJSU WĘDROWNEGO (CZ.1) | HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI WARSZTATY HYDROBIOLOGICZNA DLA UCZESTNIKÓW REJSU WĘDROWNEGO (cz.1) – HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI
  • pl

WARSZTATY HYDROBIOLOGICZNA DLA UCZESTNIKÓW REJSU WĘDROWNEGO (cz.1)

26 lipca 2018 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbyły się warsztaty hydrobiologiczne (prelekcja oraz zajęcia terenowe i laboratoryjne) dla pierwszej grupy młodzieży uczestniczącej w kulinarnym rejsie wędrownym “Little Chef”. Młodzi żeglarze samodzielnie pobierali próby planktonowe, wykonywali preparaty i rozpoznawali podstawowe gatunki organizmów planktonowych charakterystycznych dla naszych jezior mazurskich (TJ)