` LUCYNA BOWNIK-DYLIŃSKA (UR. 1944) | HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI Lucyna Bownik-Dylińska (ur. 1944) – HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI
  • pl
  • en

Lucyna Bownik-Dylińska (ur. 1944)

pracownik naukowo-techniczny, a następnie asystent w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN, specjalistka w ekologii orzęsków, opublikowała kilka prac i rozpoczęła badania nad ekskrecją fosforu przez orzęski dla celów rozprawy doktorskiej. W roku 1980, w obliczu kłopotów rodzinnych zrezygnowała z dalszej kariery naukowej.