` JAN IGOR RYBAK (1934-2014) | HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI Jan Igor Rybak (1934-2014) – HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI
  • pl
  • en

Jan Igor Rybak (1934-2014)

dr; początkowo pracownik Zakładu Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN, następnie Katedry Hydrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim; przez wiele lat zaangażowany w prace Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, jego długoletni Sekretarz, świetny organizator kursów z hydrobiologii, autor licznych podręczników i opracowań popularno-naukowych; specjalista w dziedzinie ekologii skorupiaków litoralnych i pelagicznych