` ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI (1924-1983) | HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI Andrzej Szczepański (1924-1983) – HYDROBIOLOGICAL STATION – MIKOŁAJKI
  • pl
  • en

Andrzej Szczepański (1924-1983)

prof. dr hab.; założyciel Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach i jej kierownik aż do swojej śmierci; erudyta i przyrodnik, którego główną jednak specjalnością była ekologia makrofitów, a zwłaszcza trzciny; wypromował 7 doktorów.